INFORMĀCIJA

Šajā mājas lapā sniegtā informācija ir paredzēta vispārējai informacijas iegūšanai, un to nevajadzētu uztvērt kā konsultāciju. Uz šo informāciju nevajadzētu paļauties, vai to izmantot kā konkrētu padomu noteiktos apstākļos. Mēs darām visu iespējamo, lai vietnē esošā informācija tiktu patstāvīgi atjaunota, tomēr, dažreiz var rasties kļūmes. Visi šie vietnes lietotāji piekrīt un uzņemas risku, piekļūstot šai vietnai un visām citām tīmekļa vietnēm uz kurieni varat tikt novirzīts. Ne ‘’Produktu atsauksmes’’, ne jebkura cita puse, kas iesaistīta šīs tīmekļa vietnes vai citu šeit atrodamo tīmekļa vietņu izstrādē vai izveidē, nekādā veidā nav atbildīga par jebkādiem tiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem zaudējumiem, kas iziet no Jūsu piekļuves šai vietnei, vai jebkurai citai vietnei, kuras norādes varat atrast sajā vietnē. Kā arī par šo vietņu lietošanu, nespēju to izmantot, kā arī par jebkādām kļūmēm vai trūkstošu informāciju.

Scroll to Top